Ankarsviks fritids

Vår målsättning på Ankarsviks fritidshem är att:

 

• Skapa trygghet.

• Stödja elevens utveckling.

• Lära eleverna att ta ansvar och att bidra till att eleverna får förståelse för varandras olikheter.

 

Detta vill vi uppnå genom att:

 

• Ha fasta rutiner, normer och regler.

• Alla elever blir sedda och bekräftade.

• Eleverna kan vända sig till alla vuxna på skolan.

• Eleverna erbjuds en blandning av planerade aktiviteter och möjlighet till fria val.

• Aktiviteter utomhus.

• Kontinuerlig föräldrakontakt.

En nyhet är att vi numer har två fritidsavdelningar, Delfinen och Maneten. På Maneten har vi fritids för år 2 och uppåt, på Delfinen har vi fritids för de yngre åldrarna.

Öppettider

06.30-17.30

Vid APT stänger vi 16.00!

Datum för APT VT 2017
1/2, 2/3, 4/4, 8/5, 20/6.

Stängning av Fritids
Tisdag 22 februari 2017 p.g.a. fortbildning.

 

Telefon

Delfinen F -1: 070-191 31 92
Maneten, äldre åldrarna: 060- 19 49 35