Elevråd

Innan varje elevråd har klasserna klassråd där de lyfter olika frågor som rör skolan. Sedan tar elevrådsrepresentanterna med sig det vidare till elevrådet.

 

Målsättningen för vårt elevråd är att skolans elever ska vara med och påverka, besluta och ta gemensamt ansvar för hur vi lever och arbetar tillsammans. Hur vi tillsammans planerar vårt arbete och vad vi gör med miljön omkring oss. Vi på Ankarsviks skola anser att ett aktivt elevråd där alla känner ansvar och delaktighet ger eleverna möjlighet att påverka sin skolsituation. Vi är också av åsikten att ett ökat inflytande leder till ett ökat ansvarstagande och lust att lära.


Vi tror att vi tillsammans kan göra Ankarsviks skola ännu bättre

 

Elevrådsmöte hålls en gång per månad.  Rektor är med vid mötena.