Temat i skolan 2012-13

I år har vi valt att jobba med Tema vatten.