En liten rubrik.

Med en SMART Board i klassrummet öppnas dörrar till fantastiska möjligheter för ett helt nytt sätt att lära ut.

 

SMART Board är en interaktiv skrivtavla som är ihopkopplad med en projektor kopplad till datorn. Projektorn projicerar datorbilden på SMART Boarden där den inte bara blir synlig utan man kan även rita eller på den och sedan spara den på datorn med förändringarna. SMART Boarden är tryckkänslig och kan därmed styras genom att trycka med fingret på SMART Board tavlan. Man kan även öppna program webbsidor direkt från SMART boarden eller förflytta sig enkelt mellan olika datorapplikationer. Detta är väldigt smidigt då man som pedagog inte behöver sitta bakom en skärm när man undervisar med hjälp av olika digitala dokument. Detta är också en stor tillgång för eleverna då de enkelt kan interagera med det som skrivs på SMART boarden på ett naturligt sätt.

 

En annan fördel med SMART boarden är programvaran Notebook som vi pedagoger jobbar i. Detta program gör att de lektioner vi har skapat i förväg och som sedan utvecklats under lektionstid eller de anteckningar som görs direkt kan mailas till en elev som av olika anledningar är frånvarande.

 

Vi får enormt stora möjligheter att presentera världen och allt i den på ett mer konkret sätt t.ex. genom att använda 3D programmet när vi pratar om byggnader, konstruktioner eller varför inte visa ett hjärta i 3D när vi pratar om människokroppen.

 

Möjligheterna är nästan oändliga med detta hjälpmedel och det är ett otroligt komplement till våra övriga löromedel.