Våra olika projekt

Här kommer lite info om arbetet med Grön flagg:

Grön Flagg är ett verktyg för alla pedagogiska verksamheter som vill arbeta med hållbar utveckling i såväl undervisning som daglig drift. Med sina 2 500 medlemmar är det också Sveriges största nätverk för skolor och förskolor som arbetar med miljö och hållbar utveckling.


Läs mer om projektet under sidofliken "Grön flagg" i huvudmenyn.


Läsa, skriva och räkna


Vi fortsätter satsa på att upprusta vårt bibliotek och se till att bästa möjliga material finns för en god individanpassad undervisning. Vi har även i detta projekt satsat på att väcka elevernas läslustgenom läscirklar, högläsning i stor grupp och författarverkstad.