Ankarsviks fritids

Vår målsättning på Ankarsviks fritidshem är att:

 

• Skapa trygghet.

• Stödja elevens utveckling.

• Lära eleverna att ta ansvar och att bidra till att eleverna får förståelse för varandras olikheter.

 

Detta vill vi uppnå genom att:

 

• Ha fasta rutiner, normer och regler.

• Alla elever blir sedda och bekräftade.

• Eleverna kan vända sig till alla vuxna på skolan.

• Eleverna erbjuds en blandning av planerade aktiviteter och möjlighet till fria val.

• Aktiviteter utomhus.

• Kontinuerlig föräldrakontakt.

Öppettider

06.30-17.30

 

Vid APT stänger vi 16.00

Datum:

 

Telefon

060-19 49 35

070-191 31 92