Personal

Fsk klass    Linda Rask                        linda.rask@skola.sundsvall.se

                  Lena Nyström                    lena.nystrom@skola.sundsvall.se

År 1            Marika Forslund                 marika.forslund@skola.sundsvall.se

 

År 2            Izabelle Norgren                 izabelle.norgren@skola.sundsvall.se

 

År 3            Erika Friman                      erika.friman@skola.sundsvall.se

 

År 4-5         Lisa Normelli Hessel           lisa.hessel@skola.sundsvall.se

       

 

Fritids         Ingrid Nyberg                    ingrid.nyberg@skola.sundsvall.se

                   Marie Dahlqvist                 marie.dahlqvist@skola.sundsvall.se

                   Linda Rask                       linda.rask@skola.sundsvall.se

                   Lena Nyström                   lena.nystrom@skola.sundsvall.se

 

Specialpedagog Barbro Nyström

Idrott  Valentina Vesterlund

Skolhälsoård  Ingela Mukka, finns på skolan onsdagar 8- 16

Kök Helen Ström

 

 

 

Personalen är nyckeln till skolans framgång.

Jag tror på personalens förmåga att skapa en god och lärande miljö som utvecklar elevernas och personalens förmågor att uträtta storverk, samt att detta är en garanti för utveckling mot visionerna och målen för Ankarsviks skola.